Chủ đề nóng

miễn giảm

  • Nên miễn hoàn toàn thuế đất nông nghiệp

    Nên miễn hoàn toàn thuế đất nông nghiệp

    NTNN - Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng văn bản về chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong vòng 10 năm (từ 2010 - 2020).