Chủ đề nóng

mùa đông bất thường

  • Mùa đông bất thường ở châu Âu
    Châu Âu đang chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi nhiều nước trải qua mùa đông ấm chưa từng thấy trong dịp đầu năm.