Chủ đề nóng

nâng cao chất lượng cuộc sống

  • Lao động tự do “phát tài” nhờ bán hàng qua mạng

    Lao động tự do “phát tài” nhờ bán hàng qua mạng

    Từ những nữ nông dân hái, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, giờ đây, nhiều người trong số họ ra thành phố tìm việc làm đã biết tận dụng công nghệ để khởi nghiệp thành công. Đó là nhờ Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ lao động di cư trên địa bàn Hà Nội.