Chủ đề nóng

ngày mới ở Háng Đồng

  • Chuyện giải phóng “đôi chân”ở Háng Đồng

    Chuyện giải phóng “đôi chân”ở Háng Đồng

    Thời buổi công nghệ 4.0, ở Háng Đồng C, bản Làng Sáng thuộc xã Háng Đồng, Bắc Yên (Sơn La) vẫn có chuyện những người đàn bà phải tự cắt rốn sinh con. Chuyện tảo hôn, hôn nhân cận huyết không phải là hiếm… Nhưng cũng ở Háng Đồng, đã xuất hiện những con người biết tự làm giàu bằng trí tuệ, đam mê, biết tự giải phóng đôi chân, đôi vai khỏi những con dốc ở rừng già.