Chủ đề nóng

ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

  • Người đọc lạnh nhạt với thơ là tại nhà thơ hay tại bạn đọc?
    Câu hỏi của nhà thơ Trần Anh Thái đặt ra mở đầu toạ đàm Thơ Hiện nay với Hôm nay khiến nhiều người trăn trở. Thực trạng thơ hiện nay đang thế nào, thơ hiện nay nên thế nào là những chủ đề lớn được đưa ra bàn luận sôi nổi tại hội thảo diễn ra sáng nay (ngày 5/2).