Chủ đề nóng

Nghị quyết 54 của Quốc hội.

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Gỡ vướng mắc để TP.HCM phát triển xứng tầm

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Gỡ vướng mắc để TP.HCM phát triển xứng tầm

    Làm việc với TP.HCM sau một năm triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Tất cả các bộ ngành T.Ư và địa phương có mặt tập trung thảo luận, góp ý cùng TP.HCM tháo gỡ các vướng mắc để TP phát triển không chỉ ngang tầm Đông Nam Á và còn sánh ngang khu vực châu Á”.
  • Bí thư Nhân và quyết sách đột phá để phát triển TP.HCM (*)

    Bí thư Nhân và quyết sách đột phá để phát triển TP.HCM (*)

    Ngày 24.11.2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ rất cao. Đây là sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mang tên Bác, yêu cầu TP phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.