Chủ đề nóng

người Hung Nô Trung Quốc

  • Kết cục của dân tộc Hung Nô tại Trung Quốc ra sao?

    Kết cục của dân tộc Hung Nô tại Trung Quốc ra sao?

    Người Hung Nô châu Âu và người Hung Nô Trung Quốc không hề có liên quan gì hết! Người Hung Nô Trung Quốc từng là một dân tộc hùng mạnh trên phần lãnh thổ Trung Hoa, nhưng giờ đây họ đã bị đồng hóa...