Chủ đề nóng

người mẹ hoàn hảo

  • Hy sinh vì con là điều dở hơi nhất của phụ nữ

    Hy sinh vì con là điều dở hơi nhất của phụ nữ

    Có lẽ người ta đã quên mất, rằng muốn gặt về hạnh phúc, bạn phải gieo hạnh phúc chứ chẳng nên gieo sự hy sinh. Sự sy sinh của người mẹ vô tình trở thành chiếc vòng kim cô trên đầu mỗi đứa con, mà câu niệm chú chính là lời than vãn: “Mẹ đã hy sinh cho con điều này, điều kia…”.