Chủ đề nóng

người tiêu dùng khởi kiện

  • Người tiêu dùng "lười" khởi kiện vì thấy đơn độc

    Người tiêu dùng "lười" khởi kiện vì thấy đơn độc

    “Chỉ có một tỷ lệ nhỏ người tiêu dùng thực hiện việc khiếu nại, với những nguyên nhân quan trọng nhất là sợ mất thời gian, do không tin vào những cơ chế khiếu nại, khiếu kiện có sẵn, và do cảm thấy mình đơn độc”.