Chủ đề nóng

nguy cơ tuyệt chủng giống gà quý quốc gia

  • Chuyện làm thương hiệu cho giống gà quý quốc gia: "Gà mía Sơn Tây"

    Chuyện làm thương hiệu cho giống gà quý quốc gia: "Gà mía Sơn Tây"

    Mặc dù có tên trong danh mục giống gà quý gốc quốc gia, tuy nhiên vài năm trở lại đây, người dân xã Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) lại gặp nhiều khó khăn trong việc chăn nuôi và tiêu thụ giống gà Mía Sơn Tây. Để duy trì và phát triển thương hiệu gà Mía Sơn Tây, các ban, ngành địa phương đã xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi, giết mổ đến tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát chất lượng từ con giống đến sản phẩm cuối cùng.