Chủ đề nóng

nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

  • Chân dung nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

    Chân dung nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

    Một chi tiết đáng chú ý liên quan tới cá nhân ông Bùi Ngọc Bảo, đó là việc ông này thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT PG Bank trước thời điểm Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 39 chỉ 5 ngày.