Chủ đề nóng

Nguyễn Hồng Đăng

  • Gom rác thải làm đất sạch để xuất khẩu

    Gom rác thải làm đất sạch để xuất khẩu

    Gom vỏ cây, trấu, rau củ quả hư thối làm đất sạch xuất khẩu đi Singapore và sắp tới là các nước vùng Trung Đông. Đây là câu chuyện khởi nghiệp độc đáo do doanh nhân trẻ Nguyễn Hồng Đăng và cộng sự ở TP. Hồ Chí Minh thực hiện.