Chủ đề nóng

Nợ nhà thầu

  • Gia Lai: Sở GDĐT "qua mặt" tỉnh, nhà thầu mất tiền tỷ

    Gia Lai: Sở GDĐT "qua mặt" tỉnh, nhà thầu mất tiền tỷ

    Sở GDĐT Gia Lai "vượt cấp" phê duyệt trái thẩm quyền danh mục các dự án công trình, không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Bộ GDĐT và Bộ Tài chính. Từ đó, công trình xây dựng xong không thể thanh quyết toán, dẫn đến nợ nhà thầu hàng tỷ đồng và vốn ngân sách bị cắt.