Chủ đề nóng

nỗi lo vu mía

  • Chi phí tăng, vùng mía nguyên liệu “oằn mình”

    Chi phí tăng, vùng mía nguyên liệu “oằn mình”

    Niên vụ mía 2016, nông dân (ND) vùng mía nguyên liệu lớn nhất miền Tây tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vô cùng phấn khởi bởi lợi nhuận cao. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì nỗi lo vụ mía mới lại khiến ND lo lắng bởi chi phí đầu tư tăng cao.