Chủ đề nóng

nông nghiệp sạch bền vững

  • Quế Lâm “đồng hành cùng  nông nghiệp sạch bền vững”

    Quế Lâm “đồng hành cùng nông nghiệp sạch bền vững”

    Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phân bón và nông sản hữu cơ, hơn 15 năm qua Tập đoàn Quế Lâm đã khẳng định được thương hiệu, vị thế trong tiềm thức và đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp sạch. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Khắc Ngọc Bá - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm về những thành quả đạt được trong năm qua cũng như hướng đi của tập đoàn trong năm tới.