Chủ đề nóng

NTM Hậu Giang

  • Xây dựng NTM Hậu Giang: Bám sát thực tế, đi sâu vào thực tiễn

    Xây dựng NTM Hậu Giang: Bám sát thực tế, đi sâu vào thực tiễn

    “Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện...” – ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phấn khởi cho biết về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua.
  • Thành công nhờ phát huy sức dân

    Thành công nhờ phát huy sức dân

    Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Hậu Giang đã có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 17 xã về đích.