Nữ Thứ trưởng 7X duy nhất của Bộ GDĐT vừa được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực nào?

Minh Châu Thứ hai, ngày 26/02/2024 14:51 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - nữ Thứ trưởng duy nhất của Bộ GDĐT - được giao phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất…
Bình luận 0

Bộ GDĐT vừa ban hành quyết định số 616/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Bộ và Bộ trưởng được quy định tại luật Tổ chức Chính phủ, quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế, nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác thanh tra; báo chí, truyền thông giáo dục.

Bộ trưởng trực tiếp phụ trách đơn vị Vụ Tổ chức cán bộ; phụ trách theo dõi chung các thành phố trực thuộc T.Ư; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng, hội, hiệp hội, quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng là chủ tài khoản số 1 của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên của Vụ pháp chế; phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Hợp tác quốc tế; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng đồng thời là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ GDĐT, chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và quốc tế; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; kế hoạch tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất và thiết bị trường học; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xã hội hóa giáo dục; xuất bản, chuyển đổi số...

Chỉ đạo tổng hợp nhu cầu đầu tư, phân bổ vốn hằng năm; chỉ đạo hoạt động của tổ công tác của bộ về giải ngân các nguồn vốn; quản lý chung công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, công tác đấu thầu.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc thường xuyên của Thanh tra Bộ.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cơ sở vật chất; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền; Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách các lĩnh vực: giáo dục đại học, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của bộ; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc của công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số của Bộ;

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Giáo dục Đại học; Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TP.Hồ Chí Minh; Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Trung Bộ; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Nữ Thứ trưởng 7X duy nhất của Bộ GDĐT vừa được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực nào?- Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Chi. Ảnh: Moet

Bà Nguyễn Kim Chi - tân Thứ trưởng vừa được bổ nhiệm - được giao phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên của công tác thi đua, khen thưởng và công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Tân Thứ trưởng Nguyễn Kim Chi phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc; Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 1/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 137/QĐ-TTG điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1971, quê quán xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Từ tháng 5/1993 đến tháng 6/2005, bà là giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2009 là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2014,bà làm Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2019 giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021 bà Nguyễn Thị Kim Chi là Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024 là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem