Chủ đề nóng

nuôi chim giữ nhà như chó

  • Nuôi loài chim "lỳ đòn" hay đá, biết giữ nhà như chó

    Nuôi loài chim "lỳ đòn" hay đá, biết giữ nhà như chó

    Trích cồ-loài chim hoang dã vốn trước kia xuất hiện rất nhiều ở đồng ruộng nông thôn từ Bắc chí Nam. Do môi trường thay đổi và nạn săn bắt tràn lan, số lượng chim trích cồ giảm hẳn. Hiện nay, ở nhiều địa phương xuất hiện mô hình nuôi chim trích cồ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo tồn loài chim "nóng tính" khi bị chọc phá và biết giữ nhà như chó này.