Chủ đề nóng

Nuôi gà nòi trên núi

  • Nuôi gà nòi trên núi cho lãi cao

    Nuôi gà nòi trên núi cho lãi cao

    Vùng Bảy Núi (An Giang) có hơn 50 hộ đang phát triển mô hình nuôi gà nòi thả lan cho thu nhập cao với các giống gà điều, xám, ô, tía...