Chủ đề nóng

nuôi vịt đẻ khép kín

  • Hiệu quả cao từ mô hình nuôi vịt đẻ khép kín

    Hiệu quả cao từ mô hình nuôi vịt đẻ khép kín

    Đến xã Triệu Tài (huyện Triệu Phong) hỏi gia đình ông Lê Viết Tuế thì ai cũng biết, bởi mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi vịt đẻ khép kín: Nuôi vịt đẻ lấy trứng, ấp trứng, bán vịt con… Mô hình này đang được nhiều nông dân tham quan, học tập bởi sự tiện lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cao.