Chủ đề nóng

NutiFood đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

  • NutiFood vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

    NutiFood vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

    Ngày 23/9/2020, tại UBND thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Bình Dương (NutiFood) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng với những đóng góp xuất sắc cho xã hội và cộng đồng.