Chủ đề nóng

ô tô 200 triệu đồng

  • 200 triệu đồng cũng có ô tô tốt để đi?
    Áp lực về tài chính khiến một bộ phận không nhỏ người có nhu cầu lựa chọn dòng xe ôtô cũ. Vậy trong khoảng mức giá 200 triệu đồng, lựa chọn dòng xe nào phù hợp khi tài chính hạn hẹp trong thời điểm hiện nay.