Chủ đề nóng

ông Lê Việt Trường

  • “Đáng lẽ quân đội phải ngưng làm kinh tế từ lâu rồi!”

    “Đáng lẽ quân đội phải ngưng làm kinh tế từ lâu rồi!”

    "Tôi rất ủng hộ chủ trương quân đội không làm kinh tế nữa qua phát biểu của thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Lẽ ra việc này cần phải làm sớm hơn chứ không nên để kéo dài", ông Lê Việt Trường - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhận định như vậy với Dân Việt.