Chủ đề nóng

Phạm Duy Hiếu

  • Phạm Duy Hiếu:  Khởi nghiệp là làm chủ cuộc đời

    Phạm Duy Hiếu: Khởi nghiệp là làm chủ cuộc đời

    Trở thành CEO VietABank năm 34 tuổi, góp phần không nhỏ vào tái cấu trúc ABBank… Phạm Duy Hiếu, một CEO trẻ nhất ngành ngân hàng đột ngột “giã từ vũ khí” khi đang phong độ nhất, để khởi nghiệp một lần nữa với SVF.