Chủ đề nóng

phạm quốc bảo

  • PCC5 với “biệt tài” trúng thầu sát giá ở EVN HCMC

    PCC5 với “biệt tài” trúng thầu sát giá ở EVN HCMC

    Mục đích lớn nhất của việc đấu thầu là nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hàng loạt gói thầu cung cấp Vật tư thiết bị và xây lắp trạm biến áp của nhà thầu Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5 (PCC5) tại Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đều được trúng thầu trúng sát giá, thậm chí còn cao hơn.