Chủ đề nóng

phát triển nuôi bò sinh sản

  • Trợ lực kịp thời cho chăn nuôi nông hộ

    Trợ lực kịp thời cho chăn nuôi nông hộ

    Nhiều hội viên, nông dân tỉnh Bình Định đã được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tiếp vốn đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu qua mô hình chăn nuôi nông hộ.