Chủ đề nóng

Phim Việt 100 tỉ

  • "Mẫu số chung" nào cho phim Việt 100 tỉ?

    "Mẫu số chung" nào cho phim Việt 100 tỉ?

    Số lượng phim điện ảnh Việt vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng đang tăng nhanh nhưng công thức chuẩn cho một tác phẩm thành công thì khó xác định. Đó chỉ là những "mẫu số chung" được tìm thấy sau khi xâu chuỗi điểm chung của các phim đã thành công