Chủ đề nóng

phong trào trồng bưởi da xanh

  • Bưởi da xanh - cây trồng đột phá

    Bưởi da xanh - cây trồng đột phá

    Đây chính là loại cây trồng đột phá về kinh tế khi mỗi năm cho người nông dân xã Bảo Quang (TX Long Khánh, Đồng Nai) thu nhập cả tỷ đồng từ mô hình trồng bưởi da xanh.