Chủ đề nóng

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

Trương Hồng Thứ ba, ngày 24/11/2020 08:29 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Mặc dù trong năm qua với rất nhiều khó khăn khách quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công việc (phê duyệt Kế hoạch thu chi chậm, dịch bệnh Covid-19, mưa bão) nhưng tập thể viên chức Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam với ý chí quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
Bình luận 0

Bên cạnh những thuận lợi, nhưng trong quá trình thực hiện việc triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ở Quảng Nam trong năm 2020 còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện một số công việc như, việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi năm 2020 chậm trễ (Quyết định phê duyệt ký ngày 26/5/2020) đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thứ hai là tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên phải thực hiện giãn cách xã hội và đặc biệt những tháng cuối năm xuất hiện mưa bão liên tục, ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện kế hoạch.

Thu tiền DVMTR đạt 99,9% kế hoạch đề ra.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở Quyết định này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (gọi tắt là Quỹ) đã có Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết và phân công nhiệm vụ cho từng phòng trong đơn để làm cơ sở thực hiện đã được những kết quả như mong đợi.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam cùng Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra tình hình rừng trên địa bàn

Đến nay, công tác ký kết hợp đồng uỷ tiền dịch vụ môi trường rừng với các đơn vị sử dụng DVMTR 80 đơn vị, trong đó 28 đơn vị là thuỷ điện (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam ký kết hợp đồng với 5 đơn vị có lưu vực liên tỉnh), đơn vị sản xuất cung ứng nước sạch 9 đơn vị (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam ký kết hợp đồng với 2 đơn vị có lưu vực liên tỉnh), nước công nghiệp 43 đơn vị. Số liệu này được tính luỹ kế từ năm 2012 đến nay. Công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng, tạm tính đến tháng 11/2020 đạt 86,521 tỷ/86,584 đạt trên 99,9% kế hoạch.

Bên cạnh việc thực hiện, triển khai thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong năm 2020 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật các BQL rừng (11 đơn vị), cán bộ phụ trách Lâm nghiệp (09 xã) có thực hiện chi trả DVMTR. Trong đó, tuyên truyền trên các Báo Quảng Nam, Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam (QRT), VTV8, Đài truyền thanh truyền hình các huyện (6 huyện) ước thực hiện đạt trên 95% khối lượng công việc…

Đã hoàn thành việc in ấn, cấp phát vở 10.000 cuốn vở, 5.000 mũ cho học sinh 2 huyện Nam Trà My, Tây Giang với thông điệp bảo vệ rừng, chi trả DVMTR. Triển khai tập huấn phần mềm Mapinfo cho cán bộ UBND các xã (09 xã) được giao trách nhiệm quản lý rừng.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

Tuyên truyền bảo vệ rừng về tận thôn, bản

"Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR được kiểm tra, giám sát định kỳ. Đến nay đã thực hiện xong 2/3 đợt kiểm tra tại 11 đơn vị chủ rừng và đã có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra; riêng đợt 3 dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 12/2020.

Bệnh cạnh đó, công tác giám sát việc chi trả tiền DVMTR từ chủ rừng đến nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, trong năm 2020 đã tổ chức 2 đợt giám sát trực tiếp chi trả tiền DVMTR, cấp phát cây giống lâm nghiệp tại các xã, gồm: Xã Sông Kôn, Zơ Ngây, thuộc BQL rừng phòng hộ Đông Giang; Xã Tà Lu, thuộc BQL Khu bảo tồn loài Sao La…", ông Lương Văn Luật - Phó trưởng Phòng Kiểm tra, giám sát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nhấn mạnh.

Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lương Văn Luật - Phó trưởng Phòng Kiểm tra, giám sát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, đối với việc giám sát cấp cây giống lâm nghiệp cho hộ gia đình trồng rừng, trồng phân tán năm 2020, đến nay đơn vị đã giám sát tại các đơn vị chủ rừng đến hộ nhận khoán trồng rừng tại các xã, gồm: Xã Za Hung và A Rooih, thuộc BQL rừng phòng hộ Đông Giang; Xã Sông Kôn, thuộc BQL Khu bảo tồn loài Sao La.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 3.

Đưa công tác tuyên truyền phát triển rừng về tận cho người dân miền núi

Đối với công tác xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, đơn vị đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm huyện, đơn vị chủ rừng, UBND các xã hỗ trợ cập nhật biến động rừng trong vùng chi trả DVMTR năm 2020 để làm cơ sở thanh toán tiền DVMTR, (hoàn thành cuối tháng 11/2020). Trong năm 2020 diện tích cung ứng chi trả DVMTR là 281.703,01 ha, trong đó chi trả cho chủ rừng là tổ chức là 275.051,35ha, UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý rừng là 6.619,93 ha; Diện tích quy đổi hệ số K, trong đó chi trả cho chủ rừng là tổ chức là 247.008,27 ha, UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý rừng là 5.489,22 ha (số liệu này tạm tính đến tháng 11/2020).

"Mặc dù trong năm qua với rất nhiều khó khăn khách quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công việc (phê duyệt Kế hoạch thu chi chậm, dịch bệnh Covid-19, mưa bão) nhưng tập thể viên chức Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam với ý chí quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch công việc được giao.

Đặc biệt, nhờ có sự phối hợp của 11 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 9 UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng có thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm một số nhiệm vụ công việc còn lại, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện các công việc đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra", ông Luật chia sẻ.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 4.

Rừng tren địa bàn Quảng Nam được bảo vệ nghiêm ngặt

Ông Lương Văn Luật cho biết thêm, Qũy đã có kế hoạch nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nghiệp vụ trong tháng 12/2020 để sớm hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao trong năm 2020, theo đó triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra đợt 3/2020 tại một số đơn vị chủ rừng còn lại (05 đơn vị) và UBND các xã (09 xã) có triển khai thực hiện Chính sách chi trả DVMTR; Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm lập bản đồ chi trả DVMTR và xác định diện tích chi trả năm 2020; phối hợp các bên liên quan xác định những diện tích có kiến nghị. Tiếp tục phối hợp với Đài, Báo thực hiện hoàn thành kế hoạch thông tin, truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR năm 2020 theo các hợp đồng đã ký kết.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam - Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 5.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam kiểm tra tình hình rừng trên địa bàn

Làm việc với UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý rừng còn lại để nắm tình hình và giải quyết những tồn tại vướng mắc trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2020. Tiếp tục triển khai công việc lập Đề án chi trả DVMT lưu vực thủy điện Sông Tranh 4, tổng hợp trình phê duyệt dự án hoàn thành vào tháng 12/2020. Đôn đốc công tác thu ủy thác đối với bên sử dụng DVMTR và thu trồng rừng thay thế; Xây dựng kế hoạch thu chi năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam. Làm việc với các đơn vị sử dụng DVMTR để nắm bắt lại tình hình thu nộp tiền DVMTR của các đơn vị sử dụng DVMTR chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

"Đặc biệt, hiện nay Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đang tiến hành làm việc với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng để xác định được nguồn kinh phí các đơn vị phải nộp năm 2021 để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch thu chi năm 2021. Nội dung này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2020 để trình tại cuộc họp Hội đồng quản lý xin ý kiến thống nhất, để hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện…", ông Luật nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem