Chủ đề nóng

quỹ FoxSteps

  • Sân chơi trẻ em miễn phí từ quỹ chiến dịch FoxStep

    Sân chơi trẻ em miễn phí từ quỹ chiến dịch FoxStep

    Từ ngày 15/9/2019, chiến dịch FoxSteps của FPT Telecom đã bắt đầu tổ chức lễ trao tặng những công trình sân chơi cộng đồng dành cho trẻ em, được xây dựng từ quỹ đóng góp của hơn 10.000 cán bộ, nhân viên FPT Telecom thông qua hoạt động chạy bộ tính quãng đường tương đương 13 vòng Trái Đất, diễn ra liên tục trong 31 ngày.