Chủ đề nóng

Quỹ hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp

  • Kiểm toán Nhà nước cảnh báo rủi ro mất vốn tại VinaFood 2, SBIC

    Kiểm toán Nhà nước cảnh báo rủi ro mất vốn tại VinaFood 2, SBIC

    Kiểm toán Nhà nước cho biết, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (VinaFood 2) sử dụng Quỹ hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh nhưng kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Còn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sử dụng 45 tỷ đồng của Quỹ để góp vốn vào Cảng Đình Vũ không đúng quy định...