Chủ đề nóng

quy trình canh tác lúa

  • Sản xuất tôm - lúa:  50 năm vẫn... thiếu đủ thứ

    Sản xuất tôm - lúa: 50 năm vẫn... thiếu đủ thứ

    Cần xây dựng một quy trình chuẩn trong quy hoạch và phát triển mô hình tôm – lúa vùng ĐBSCL là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề giải pháp nâng cao tính bền vững của mô hình canh tác lúa - tôm vùng ĐBSCL.