Chủ đề nóng

rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

  • Quá nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

    Quá nhiều rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ

    Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC). Tuy nhiên, hiện ở nhiều nơi nguồn đất, nước đã bị nhiễm các hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng phân bón hóa học. Cùng với đó, việc thay đổi tập quán sản xuất của nông dân vẫn là rào cản lớn nhất để phát triển NNHC…