Chủ đề nóng

sân tennis

  • Xây sân tennis tại trụ sở xã để thực hiện tiêu chí nông thôn mới?

    Xây sân tennis tại trụ sở xã để thực hiện tiêu chí nông thôn mới?

    Theo Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông), việc xây sân tennis là nhằm mục đích thực hiện một tiêu chí nông thôn mới. “Sân tennis này xây theo hình thức xã hội hóa, để có sân chơi, anh em chúng tôi cũng phải vay tiền ngân hàng góp vào” - Chủ tịch xã Nhân Cơ nói.