Chủ đề nóng

Sở bá vương Hạng Vũ

  • Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

    Khai quật lăng mộ Quan Vũ, phát hiện bí mật kinh hoàng

    Quan Vũ là một danh tướng trung nghĩa, có khí khái của một bậc anh hùng, sống một đời trong sạch, thanh cao. Nhưng nếu một ngày người ta phát hiện trong mộ Quan Vân Trường, ngoài hài cốt của ông còn có một người nữ “bí ẩn” khác nằm ngay cạnh đó, chung một huyệt, thì bạn sẽ nghĩ sao?