Chủ đề nóng

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

  • Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam: Nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp

    Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam: Nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp

    “Với sự quan tâm của các cấp ngành, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã củng cố hệ thống tổ chức hoạt động từ tỉnh đến cơ sở nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho người bệnh…” - TS y khoa Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm (TT) Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam chia sẻ.