Chủ đề nóng

Sông Trà Lý

  • Ngao “cười” trắng đồng, người... khóc

    Ngao “cười” trắng đồng, người... khóc

    Sau hơn 2 năm dồn hết vốn liếng, công sức để chăm sóc ngao, những tưởng người dân (Tiền Hải, Thái Bình) sẽ gặt được… quả ngọt, nhưng khi chuẩn bị thu hoạch thì ngao há mồm “lăn” ra chết trắng bãi.