Chủ đề nóng

sư phạm giới lua

  • Sư có vài trăm tỷ, lỗi đâu chỉ bởi nhà sư?

    Sư có vài trăm tỷ, lỗi đâu chỉ bởi nhà sư?

    Việc Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) xin xả giới và giữ lại khối tài sản lên tới vài trăm tỉ đồng, khiến nhiều người nhớn nhác hỏi nhau: Thầy là người quy y, nương nhờ cửa Phật, ngoảnh mặt với những tham, sân, si, lấy đâu ra số tiền lớn thế?