Chủ đề nóng

sửa đổi thông tư 01

  • Chính thức sửa đổi Thông tư 01, áp dụng lộ trình trích lập dự phòng 3 năm

    Chính thức sửa đổi Thông tư 01, áp dụng lộ trình trích lập dự phòng 3 năm

    NHNN vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về viêc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2021.
  • Không hạ chuẩn cho vay, doanh nghiệp vay vốn cách nào?

    Không hạ chuẩn cho vay, doanh nghiệp vay vốn cách nào?

    Để doanh nghiệp vẫn có thể vay được vốn, mà ngân hàng không cần phải hạ chuẩn tín dụng thì cần phải tăng cường vai trò hệ thống Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ có hệ thống này mới giúp các doanh nghiệp đang bị tác động bởi dịch bệnh có thể vay được vốn mới tại các ngân hàng.