Chủ đề nóng

tái cơ cấu SCB

  • NHNN phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCB gắn với xử lý nợ xấu

    NHNN phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCB gắn với xử lý nợ xấu

    Ngân hàng Nhà nước đã công bố phê duyệt Đề án cơ cấu lại NH TMCP Sài Gòn (SCB) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phương án tái cơ cấu này có thêm một số cơ chế mới, bao gồm giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu.
  • NHNN phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCB gắn với xử lý nợ xấu

    NHNN phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCB gắn với xử lý nợ xấu

    Ngân hàng Nhà nước đã công bố phê duyệt Đề án cơ cấu lại NH TMCP Sài Gòn (SCB) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phương án tái cơ cấu này có thêm một số cơ chế mới, bao gồm giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu.