Chủ đề nóng

Tại sao bạn vẫn luôn dậm chân tại chỗ

  • Tại sao bạn vẫn luôn dậm chân tại chỗ?

    Tại sao bạn vẫn luôn dậm chân tại chỗ?

    Đã bao giờ bạn nhìn lại chặng đường mình đi và tự hỏi mình đã làm được những gì, mình đang ở đâu? Dù mỗi ngày bạn đều làm việc hơn 8 tiếng, bạn luôn nỗ lực, luôn cố gắng hết sức nhưng không thấy tiến bộ, công việc không cải tiến. Thế giới đang biến đổi từng ngày, mọi người đang lần lượt thành công còn bạn vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Tại sao?