Chủ đề nóng

Tấn Nhất Duy

  • Chuyện đời phiêu bạt của lão nông hạ gục võ sĩ nhà nghề

    Chuyện đời phiêu bạt của lão nông hạ gục võ sĩ nhà nghề

    Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, 7 lần vô địch nghiệp dư Muay Thái. Ít người biết rằng, chàng trai này là cháu ruột, truyền nhân của võ sĩ không đối thủ Tấn Nhất Duy. Ông Duy từng nhiều lần thay tên đổi họ, giả làm lão nông để kiếm độ thi đấu.