Chủ đề nóng

tảng băng màu xanh dương

  • Tại sao băng Nam cực có màu xanh?

    Tại sao băng Nam cực có màu xanh?

    Một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất ở Nam cực là các mảng băng màu xanh dương, gợn sóng lăn tăn giống như một đại dương bị đóng băng.