Chủ đề nóng

thạc sỹ đi học lại đại học

 • Quảng Ngãi: Đại học chính quy chỉ học 2-3 ngày/tuần là chính quy gì?

  Quảng Ngãi: Đại học chính quy chỉ học 2-3 ngày/tuần là chính quy gì?

  Để đáp ứng quy định của tỉnh Quảng Ngãi "muốn bổ nhiệm mới, bổ nhiệm cao hơn phải tốt nghiệp đại học chính quy", nhiều cán bộ tốt nghiệp thạc sỹ (nhưng bằng đại học là tại chức) đổ xô đi học lại đại học chính quy. Tuy nhiên với thời gian học chỉ 2-3 ngày/tuần (thứ 6 đến Chủ nhật). Dư luận đặt câu hỏi: đây là đại học chính quy gì, chất lượng đào tạo ra sao?...
 • Quảng Ngãi: Thu hút 82 tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy về làm việc

  Quảng Ngãi: Thu hút 82 tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy về làm việc

  Năm 2017 này, tổng số thạc sĩ, tiến sĩ, đại học chính quy mà tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định thu hút về làm việc là 82 người, thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau.
 • Quảng Ngãi: Muốn lên chức, thạc sĩ phải học lại đại học chính quy

  Quảng Ngãi: Muốn lên chức, thạc sĩ phải học lại đại học chính quy

  Tuy đã là thạc sĩ nhưng do bằng tốt nghiệp đại học trước đó là tại chức, hoặc từ xa nên nhiều lãnh đạo, cán bộ phòng ban, ngành của huyện ở Quảng Ngãi đang đăng ký học lại đại học chính quy. Lý do để đáp ứng tiêu chuẩn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn theo qui định mà tỉnh này đề ra.