Chủ đề nóng

thâm canh tôm lúa

  • Những mùa tôm thăng trầm

    Những mùa tôm thăng trầm

    Trở lại đồng Chó Ngáp bây giờ, chắc nhiều người sẽ phải ngạc nhiên, thậm chí phải giật mình. Vùng đất trũng phèn mặn đầy cỏ năn này với những mái nhà thưa thớt ngày nào giờ là những cánh đồng tôm - lúa bát ngát.