Chủ đề nóng

tham gia sản xuất

  • Thủ tướng kêu gọi “6 nhà” tham gia sản xuất, tiêu thụ nông sản

    Thủ tướng kêu gọi “6 nhà” tham gia sản xuất, tiêu thụ nông sản

    Lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đối thoại với nông dân Việt Nam nhằm giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sản xuất. Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng kêu gọi sự tham gia của “6 nhà” để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu cho nông sản Việt.