Thế giới Bia Lã Vọng

  • Thanh tra kết luận sai phạm, nhà hàng của Lã Vọng vẫn kinh doanh bình thường

    Thanh tra kết luận sai phạm, nhà hàng của Lã Vọng vẫn kinh doanh bình thường

    Phần lớn diện tích được phê duyệt xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh trong khu đô thị đã biến thành nhà hàng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng để kinh doanh. Theo ghi nhận, sau khi kết luận của TTTCP được ban hành, việc kinh doanh tại các nhà hàng Lã Vọng tại dự án sai phạm này vẫn diễn ra như bình thường. 
  • Chiêu thức "nuốt" 9 khu đất vàng Hà Nội của Công ty Lã Vọng

    Chiêu thức "nuốt" 9 khu đất vàng Hà Nội của Công ty Lã Vọng

    9 dự án đất vàng bị Công ty Lã Vọng "nuốt" đều có chung một công thức: “Chỉ định đầu tư dự án BT - đổi đất lấy hạ tầng”, qua đó doanh nghiệp dần sở hữu các khu đất ở đô thị và các khu đô thị có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.