Chủ đề nóng

thi hành kỷ luật đảng năm 2016

  • Tổng Bí thư: "Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội"

    Tổng Bí thư: "Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội"

    Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2016 hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một loạt yêu cầu đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng: Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm; phải liêm, phải sạch vì không liêm, không sạch thì không nói được người khác…