Chủ đề nóng

thời gian đóng BHXH bắt buộc

  • Tính lương hưu theo cách mới:  Tăng nghĩa vụ, giảm quyền lợi

    Tính lương hưu theo cách mới: Tăng nghĩa vụ, giảm quyền lợi

    Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2014 đang được Bộ LĐTBXH trình Chính phủ theo hướng thời gian đóng BHXH tăng nhưng lương hưu lại giảm khiến nhiều người bức xúc. Nếu được thông qua, nghị định sẽ được áp dụng từ 1.1.2016.