Chủ đề nóng

thông tin xấu độc trên mạng

  • Thông tin xấu, độc trên mạng: Hãy là người đọc thông thái

    Thông tin xấu, độc trên mạng: Hãy là người đọc thông thái

    Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, trên mạng Internet lại xuất hiện hàng loạt những thông tin không rõ nguồn, không có kiểm chứng với nội dung xuyên tạc, bôi xấu về các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII này cũng không phải là ngoại lệ. Phải làm gì để ngăn chặn những dòng thông tin xấu độc, để mỗi người có tự tạo ra một cơ chế đề kháng chống lại những thông tin kiểu này?